ความช่วยเหลือ และ FAQ

ความช่วยเหลือเบื้องต้น

สมุดจดกฎหมาย คืออะไร?

 • มีพื้นที่จดบันทึก (เพิ่มโน้ต) ในแต่ละมาตราได้ไม่จำกัด (หลายๆโน้ต)
 • ความรู้ที่จดบันทึกถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย
 • สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ข้อมูลที่จดบันทึกถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ในเวลาที่ต้องการและไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย
 • สะดวกในการแบ่งปันความรู้หรือโน้ตให้ผู้อื่น
 • ฐานข้อมูลที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยผู้ใช้ไม่ต้องซื้อประมวลเล่มใหม่และไม่ต้องจดบันทึกซ้ำ (กำลังพัฒนา)

กลับไปที่ด้านบน

ความสามารถเบื้องต้นของสมุดจดกฎหมาย

 • มี account ของตนเอง
 • สร้างโน้ตบนเนื้อหาประมวลได้
 • ทำการ highlight บนเนื้อหาประมวลได้
 • ทำการค้นหาได้ทั้งบนเนื้อหากฎหมายและโน้ตของตนเอง
 • สั่งพิมพ์เนื้อหาและโน้ตให้ออกมาในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้
 • สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่และใช้ได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย

กลับไปที่ด้านบน

ข้อมูลจาก Account เทพเอามาจากไหน

ทางทีมงานได้ทำการศึกษาและสรุปใจความสำคัญจากหนังสือกฎหมายดังต่อไปนี้ครับ

 • ประมวลกฎหมายอาญา : คำบรรยายเนติของอาจารย์เกียรติขจร หนังสืออาญาภาคความผิดของอาจารย์เกียรติขจร และอาญาพิสดาร
 • ประมวลกฎหมายแพ่ง : เน้นแพ่งพิสดาร และคำบรรยายเนติ
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : หนังสือของอาจารย์ธานิศ และของอาจารย์เกียรติขจร
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : วิแพ่งพิสดาร ภาคหนึ่งและสามใช้หนังสือกฎหมายของอาจารย์อุดม ภาคสองในส่วนเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความวิสามัญอ่านตำราของอาจารย์มนตรี ยอดปัญญา
ทั้งนี้ทางทีมงานมุ่งเน้นให้เนื้อหาดังกล่าวเป็นเพียงแนวทาง (Guideline) การตีความเท่านั้น ผู้ศึกษาควรมีวิจารณญาณในการใช้ด้วยครับ

กลับไปที่ด้านบน

ข้อจำกัดในการใช้งานของสมุดจดกฎหมาย

การที่เราทำการแบ็คอัพข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของการจดบันทึกของท่านทำให้มีข้อจำกัดคือ ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ถึงจะสามารถใช้งานได้

กลับไปที่ด้านบน

ใช้กับ Browser ประเภทใดได้บ้าง

 • IE
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

กลับไปที่ด้านบน

การ Export PDF ใน safari จะเป็นตัวยึกยือ

ทางแก้คือต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader for MacOs ครับ ส่วนสำหรับ iPad สามารถ Export PDF ได้ตามปกติครับ

กลับไปที่ด้านบน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกสมุดจดกฎหมาย

สมาชิกของระบบสมุดจดกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกประเภทนี้สามารถใช้งานฐานข้อมูลและ function หลักได้ตามปกติเพียงแต่จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางประเภทได้

สำหรับสมาชิกที่ต้องการดูเนื้อหาใน Account เทพ จะต้องมีการชำระค่าบริการก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samudjodkodmhai.com/register

กลับไปที่ด้านบน

ต้องการเนื้อหากฎหมายนอกเหนือจากที่มีอยู่

กรุณาติดต่อ คุณระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรติดต่อ 086-611-2250

กลับไปที่ด้านบน

Follow us at
Copyright © 2010-2011
PKM Consulting Group Co. Ltd.